บาคาร่าเว็บตรง กลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค กทม.นัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 หลังสงกรานต์

บาคาร่าเว็บตรง กลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค กทม.นัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 หลังสงกรานต์

บาคาร่าเว็บตรง ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร รายงาน เวลา 11.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 2 แก่ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแค รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 17-22 มี.ค.64 ที่ผ่านมา 

กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าในตลาดย่านตลาดบางแค รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค และวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ จำนวน 6,824 ราย และเพื่อให้การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้ผู้ที่เคยรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 7-12 เม.ย.64

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7-11 เม.ย.64 มีผู้มารับการฉีดวัคซีน จำนวน 4,949 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.52 ส่วนในวันนี้คาดว่าจะมีผู้มารับการฉีดวัคซีน ประมาณ 1,400 ราย ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 7-12 เม.ย.64 มีผู้มารับการฉีดวัคซีน จำนวน 6,000 กว่าราย คิดเป็นร้อยละ 90 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกแล้ว แต่ยังไม่มารับวัคซีนเข็มเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงสงกรานต์ สามารถมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ในวันที่ 19-21 เม.ย.64 เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเท่านั้น หากได้รับเชื้อโควิด-19 เข้าไป บางรายอาจไม่แสดงอาการ แต่ยังสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้ที่ใกล้ชิดได้ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือที่ชุมนุมคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปพื้นที่เสี่ยง ขอให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้มากขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่เป็นประจำ หากพบสถานบริการใดฝ่าฝีนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวไปก่อนหน้านี้แล้ว

คําอวยพรวันสงกรานต์ 2564 10 ประโยคเก๋ ๆ ใช้อวยพรผู้ใหญ่ เด็ก ครอบครัว

วันสงกรานต์ หนึ่งในเทศกาลสำคัญที่สุดในรอบปี เพราะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ชาวไทยได้มีโอกาสหยุดยาว 13-15 เมษายน 2564 ของทุกปีเพื่อกลับบ้านต่างจังหวัด ภูมิลำเนา ไปพบหน้าพร้อมตากับครอบครัว จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2564 รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ทำให้หลายคนได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 15 เมษายน 6 วัน และเริ่มเดินทางกลับบ้านกันแล้ว The Thaiger ขออินเทรนด์นำเสนอ 20 ประโยคคำอวยพรสงกรานต์ 2564 ไว้ใช้อวยพรเวลาพบหน้าญาติพี่น้องหรือครอบครัว ถือเป็นสิริมงคลต้นรับการขึ้นศักราชใหม่แบบไทย ๆ

1. สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้. . . พบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ

2. เนื่องในวันสงกรานต์ 2564 นี้ ขอให้ . . . เจอแต่สิ่งดี ๆ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ขอให้ไวรัสร้ายอย่าได้มากล้ำกราย

3. ปี 64 เป็นปีที่สองแล้ว ที่ต้องฉลองสงกรานต์ท่ามกลางการระบาดของโควิด แต่เชื่อว่าครอบครัวของเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปอย่างมั่นคง จับมือไปด้วยกัน

4. ขออาราธนะคุณพระศรีรัตนตรัย พระยามเทวาธิราช เป็นเกราะคุ้มครองพ่อแม่ จากภัยร้านที่มาเข้าใกล้ ให้ขจัดพ้นไปไม่เหลือ

5. สงกรานต์ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ จับของต้องล้างมือ

6. สงกรานต์ผ่านพ้น คนเราเติบใหญ่ ปีใหม่สิ่งใหม่ ขอให้เริ่มใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ

7. สวัสดีวันสงกรานต์ ขอให้สุขสำราญเบิกบานใจ อย่าเจ็บอย่าไข้ โรคภัยโควิดอย่าได้ถามหา

8. วันสงกรานต์ ปี 64 ขอให้ลูก ๆ ทั้งหลายสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง การงานก้าวหน้ามั่นคง

9. สงกรานต์ เมื่อกลับบ้าน กลับมาถึงอย่างปลอดภัย เมื่อกลับไป ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

10. คิดจะทำอะไรหลังสงกรานต์ งานใหม่ ๆ การริเริ่มใหม่ ๆ ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ บาคาร่าเว็บตรง